تصویر منتسب به یکی از نیروهای بسیجی نفوذی در بین معترضان بلوچ در زاهدان که اقدام به تخریب اموال عمومی کرده است

رسانک/ تصویر منتسب به یکی از نیروهای عضو بسیج در فضای مجازی منتشر شده که توسط معترضان بلوچ در حین تخریب اموال عمومی در زاهدان دستگیر شده است.

گفتنی است که دو تن از نیروهای نفوذی عضو بسیج با هویت “علی حافظی” و “نورا” با نفوذ در بین معترضان بلوچ در زاهدان اقدام به تخریب اموال عمومی و سنگ پرانی به سمت بانک ها و مغازه ها میکردند.

این دو نیروی عضو بسیج پس از دستگیری توسط معترضان، از جیب آنها مدارک و کارت بسیج کشف شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*