“گذر از نظام خواست مردم ایران”

رسانک/ معترضان بلوچ با در دست داشتن پلاکارد و حک کردن عنوان” گذر از نظام خواست مردم ایران است” و ” ایستاده ایم تا پای جان برای ایران” حمایت خود را از مردم معترض کردستان و ایران اعلام کرده اند.

لازم است که سایر شهرهای ایران در روزهای جمعه به خیابان ها آمده و همراه ملت بلوچ باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*