ارسالی شما (توجه: مطالب ارسالی لزوما نمی تواند نظر رسانک را منعکس کنند.)

باسلام به عرض شما میرسانم که ما مردمان منطقه روتک و مک سوخته مرزدارانی هستیم ک با یک گالن بنزین از مرز روتک و مک سوخته امرار معاش میکنیم و چند وقت هست که توسط نیروهای دو پاسگاه سپاه روتک و هنگ مرزی مک سوخته اذیت و آزار میشویم تا جای که به خاطر یک گالن ۲۰لیتری بنزین که از دوتا ایست رد میکنیم به ما تیراندازی میکنند و تا حالا جان چند جوان را از دست داده ایم.

به خاطر این به ملت بیگناه تیراندازی میکنند تا اطراف این دو پاسگاه خلوت شود و خودشون که با مافیای مواد مخدر هم دست هستند بار مواد تناژی رد کنند.

بعضی موقع از روی ایست بازرسی، با ماشین شخصی و ماشینای دوکابین کاملا شیشه دودی بار مواد رد میکنند و بعضی موقع از روی کانال بغل دو تا پاسگاه بار موادمخدر با کوله رد میکنند که هر شبی حدود ۲۰تن مواد رد میکنند. شبی ۲۰۰دویست میلیون تومان پول به ماموران دوتا پاسگاه روتک و مک سوخته میرسه.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*