تظاهرات علیه اعدام در کشور دانمارک

به گزارش رسانک، روز شنبه ١۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تظاهراتی توسط فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ و کورد و… در شهر کپنهاگ، پایتخت کشور دانمارک برگزار شد.

این تظاهرات در اعتراض به حکم اعدام جنایتکارانه رژيم جمهورى اسلامى ايران علیه توماج صالحی و نجات جان همهٔ زندانیان سیاسی توسط کمیته های “نه به اعدام و شکنجه و زندان”، “دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک”، همراه با احزاب كُرد و حزب مردم بلوچستان برگزار شد.

گفتنی است که در اين تظاهرات بيانيه كنگره مليت هاى ايران فدرال و همبستگى فراگير براى آزادى و برابرى در ايران توسط محمد كدخدائى قرائت شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*