خبر

سخنان کنایه آمیز “انور بجارزهی” به صحبت‌های مولوی عبدالحمید که باعث جریحه دار شدن احساسات مردم شد

به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، “انور بجارزهی”، عضو مجلس دوره دوازدهم رژیم جمهوری اسلامی ایران در حوزه انتخابیه چابهار در سخنان خود در مسجد جامع چابهار …..ادامه خبر

خبر

نێکشهرئے مهمد رسولُ اللهئے نادراهجاهئے اُگدهدارانی مانمئیاتکیا په سرمایشی سیستمانی نێستیا

رَسانک نیوز پنچشمبه رۆچا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، نێکشهرئے مهمد رسول اللهئے نادراهجاهئے سرمایشی سیستمانی هرابیئے سئوبا و نادراهجاه و دانشگاه اُلوم پزشکیئے سرمسترانی بێپگریئے سئوبا، سئوب بوتگ که بیمارانی واستا …..ادامه خبر

خبر

راسکئے تها یک ٹێلکشێن بلۆچیئے ٹپّیگ بئیگ گۆن ماشینئے چپّ کنگا و ماشینئے سُچگئے گۆما

رَسانک نیوز چارشمبه رۆچا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، راسکئے تها گۆن ماشینئے چپّ کنگ و آییئے آس گِرگا، یک ٹێلکشێن بلۆچے ٹپّیگ بوتگ. ٹپّیگ بوتگێن ٹێلکشئے پجّار (اپشین سیاهانی)، ۱۹ سالگ، …..ادامه خبر