خبر

نبود سرویس برای دانشجویان دانشگاه آزاد نیکشهر و بی تفاوتی مسئولان نسبت به آن

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ١ خرداد ماه ١۴٠٣، علیرغم درخواست های مکرر دانشجویان دانشگاه آزاد نیکشهر، بی‌تفاوتی مسئولان دانشگاه، فرمانداری و شهرداری باعث شده تا دانشجویان برای رفت و …..ادامه خبر

خبر

صلح و سازش دو‌ طایفه «حسن‌زهی و شیروزهی» با پادرمیانی و وساطت روحانیون و معتمدین در کورین زاهدان

به گزارش رسانک، روز گذشته ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با وساطت روحانیون و ریش سفیدان و معتمدین طوایف بلوچ بین دو طایفه‌ای “حسن‌ زهی و شیروزهی” در مسجد منطقه شورشادی …..ادامه خبر