خبر

احضار و تحت فشار گذاشتن سه تن از اساتید دارالعلوم مکی در پی صدور بیانیه حمایتی از حوزه علمیه پشامگ

به گزارش رسانک، روز گذشته و امروز سه‌شنبه ١٧ و ١٨ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سه تن از روحانیون و استاتید دارالعلوم مکی بدلیل انتشار بیانیه حمایت از حوزه علمیه پشامگ …..ادامه خبر

خبر

واکنش مولوی عبدالحمید در ایکس در رابطه با یورش نیروهای امنیتی به مدرسه دینی پشامگ

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ١٨ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان در واکنش به یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و نظامی به مدرسه دینی و منازل …..ادامه خبر

خبر

کلهه گنجئے تها، دو ٹێلکشئے ٹپّیگ و بێران بئیگ گۆن ماشینئے تسادپ کنگ گۆن تیر برگئے پادگا

رَسانک نیوز سئے شمبهئے رۆچا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، گۆن یک نئیسانێن ماشینیئے ڈیکّ ورگ گۆن تیر برگئے پادگیا کله گنجئل شهرا سلیمانیئے جادها، یک ٹێلکشێن ورناهے گۆن بازێن ٹپّان وتی …..ادامه خبر