صلح و سازش دو طایفه شهنوازی و نارویی در مسجد الزهرا ایرانشهر

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دو طایفه شهنوازی و نارویی با پادرمیانی روحانیون و ریش سفیدان بلوچ در مسجد الزهرا ایرانشهر صلح و سازش کردند.

این دو طایفه پس از کشته شدن یک شهروند با هویت “عبدالباسط نارویی” (کرمزهی) اختلاف شدند. آقای نارویی در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ با تیراندازی افراد مسلح کشته شد.

طایفه شهنوازی و نارویی با در آغوش گرفتن یکدیگر به اختلافات پایان داده و عهد بستند که دیگر به اختلافات دامن نزنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*