بی تفاوتی شهرداری چابهار به وضعیت خیابان توحید در چابهار

به گزارش رسانک، یک شهروند با ارسال یک ویدئو از خیابان توحید واقع در شهر چهبار گفته است که حدود ده روز پیش کارگران شهرداری اقدام به کندن خیابان کرده‌اند و پس از اتمام کار این محل و خاک های کنده شده به حال خود رها شده‌اند.

گفته می‌شود که شهرداری برای لوله کشی آب اقدام به کندن این خیابان پر رفت و آمد کرده ولی پس از پایان کار نه تنها اقدام به آسفالت خیابان نکرده بلکه خاک های کنده شده را هم جمع نکرده است و این مسئله باعث بوجود آمدن گرد و خاک شده است.

علاوه بر این با کندن آسفالت چاله ای بر روی خیابان درست شده و شهرداری هم هیچگونه علامت هشداردهنده‌ای را در محل نصب نکرده که این امر باعث بوجود آمدن ترافیک در ساعات شلوغ می‌شود.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*