کاهش سهمیه سوخت خودروها در استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران سهمیه سوخت خودروها در استان بلوچستان و سیستان را کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، سهمیه سوخت سه هزار تومانی خودروهای سواری ۵۰ لیتر و خودروهای وانت بار ۱۰۰ لیتر کاهش یافته است.

این درحالی است که در سایر استانها سهمیه مردم ماهیانه ۲۵۰ لیتر است و این تبعیض سیستماتیک مورد اعتراض مردم بلوچ می باشد.

لازم به ذکر است مقامات جمهوری اسلامی اخیرا گفته بودند که قیمت سوخت افزایش پیدا نخواهد کرد اما در یک جفای دیگر بر ملت بلوچ، سهمیه سوخت را کاهش دادند که این خود باعث افزایش قیمت سوخت در بازار آزاد خواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*