خشک شدن چاه‌ نیمە زابل در سایه بی تفاوتی مسئولین

رسانک/ علی رغم اینکه در بلوچستان و سیستان فصل سرما است و معمولاً در این فصل آب های روان و دریاچه‌ها بیشتر دیده می‌شوند، چاه‌نیمە زابل در حال خشک‌شدن است. 

آب چاه‌نیمە توسط مازاد آب رودخانه هیرمند تامین می‌شود و با توجه بە عدم پرداخت حقابه شمال بلوچستان توسط ا‌فغانستان، کارشناسان هشدار می‌دهند کە اگر راهکاری توسط مسئولان رژیم جمهوری اسلامی ایران، اندیشیدە نشود، ادامە حیات برخی از گونه‌های گیاهی و جانوری به خطر خواهد افتاد. 

با تداوم این وضعیت همچنین، علاوه بر تشدید کم‌ آبی در منطقه، ارتفاع سطح آب‌های زیرزمینی نیز کاهش پیدا می‌کند و در صورت خشک شدن چاه نیمه، منجر به افزایش پدیده ریزگردها خواهد شد.

هم اکنون نیز به دلیل تغییرات اقلیمی، بادهای موسوم به «۱۲۰ روزه» به بادهای ۱۸۰ روزه تبدیل شده است.

بر ا‌ساس آمارهای منتشر شدە توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت گنجایش چاه‌نیمە زابل ۱۵۰۰ میلیون متر مکعب است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*