عدم پرداخت سنوات به بازنشستگان شهرداری ايرانشهر

به گزارش رسانک، شهرداری پهره (ايرانشهر) به بسیاری از بازنشستگان خود پول سنوات پرداخت نکرده و این امر باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی برای بازنشستگان این اداره شده است.

این در حالی است که برخی از افراد بازنشسته شهرداری پیگیری هایی از طرف فرمانداری و شورای شهر ایرانشهر نیز داشته اند ولی هیچگونه پاسخی تاکنون دریافت نکرده‌اند.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “پدر من حدود یک سال پیش بازنشسته شده و در طول این یک سال با دوندگی و پیگیری های مکرر توانسته‌ایم ماهانه پنج میلیون از شهرداری بگیریم ولی اکنون علیرغم اینکه حدود پنجاه میلیون دیگر از مبلغ باقیمانده، شهرداری حقوق پدر پیرم را قطع کرده است.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*