«حاجی داود که بی‌رحم‌ترین بازجو بود، گاهی مجبور می‌شد با وجود همه تفاوت‌های من و او، به باورها و اعتقادات من احترام بگذارد. چون قاطع بودم و بر حرف‌های خودم پافشاری می‌کردم.»

این تجربه یکی از فعالان بلوچ است که به مدت دو سال در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. همانطور که او به پژوهشگران «فعالیت امن» گفته است، اعتقادات و باورهایش عامل اصلی مقاومت او در طول دوران بازجویی بوده است. ما در پست‌های بعدی درباره اهمیت آگاهی از باورها، ارزش‌ها، اهداف و انگیزه‌های فعالیت توضیح داده و تمرینات عملی مربوط به آن را تشریح می‌کنیم.

➖➖➖➖➖
📷 Instagram (https://instagram.com/safe.activism)
💬SafeActivism (https://t.me/SafeActivism)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*