درگذشت یکی از آخرین بازماندگان موسیقی سنتی بلوچستان در سکوت بی‌خبری

به گزارش رسانک، روز جمعه ۵ آبان ماه ۱۴۰۲، “دلمراد شکل‌زهی” از آخرین بازماندگان دهل نواز و مفاخر موسیقی بلوچستان به دلیل مشکلات ریوی در فقر و بی‌توجهی و انزوا و نیز در سکوت و بی‌خبری مطلق درگذشت.

گفته می‌شود که این هنرمند ارزشمند و آخرین نسل از دهل نوازان بلوچ سال‌هاست در فقر و تنگ‌دستی به سر می‌برده و با بیماری دست و پنجه نرم نموده که بدلیل ناتوانی در پرداخت هزینه درمان و داروی چهارصد هزار تومانی در عصر جمعه و در منزل شخصی خود درگذشته است.

گفتنی است که چند هفته قبل نیز یک دهل نواز شناخته شده دیگر با نام “شیرمحمد بلوچزهی” در بلوچستان به‌ علت فقر و بیماری جان خود را از دست داد.

لازم به ذکر است که پیشتر و حدود پنج ماه پیش “شیرمحمد اسپندار” نابغه موسیقی بلوچستان و «دونلی نواز» شهیر بلوچ بر اثر بیماری و غفلت مدیران فرهنگی کشور و تنگدستی و عدم توان مالی برای درمان چشمانش، برای همیشه بینایی اش را از دست داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*