صلح و آشتی دو طایفه لوارزهی و زیرکاری بعد از حدود دو سال اختلاف در سفیدآبه

به گزارش رسانک، روز گذشته ۵ آبان، دو طایفه لوارزهی و زیرکاری پس از حدود دو سال اختلاف و درگیری با وساطت معتمدین و ریش سفیدان دو طرف به صلح و سازش انجامید.

گفته می‌شود که این دیوان بلوچی (صلح) پس از مذاکرات مکرر توسط معتمدین و ریش سفیدان برگزار شده و سرانجام به صلح انجامیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*