گرفتن باج از بنزین فروش‌های کنار خیابان توسط نیروهای نظامی در پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، نیروهای نظامی با سوءاستفاده از لباس و مقام خود در شهر پهره، اقدام به گرفتن بنزین رایگان و باج خواهی از بنزين فروش های کنار خیابان ها می‌کنند.

بر اساس گزارش های دریافتی، نیروهای نظامی بنزین فروش ها که از قشر ضعیف جامعه از لحاظ اقتصادی هستند را در صورت عدم تن ندادن به درخواست هایشان، تهدید به بازداشت کرده و به آنها اجاز کار نمی‌دهند.

باج خواهی نیروهای نظامی از بنزین فروشان در حالی انجام می‌شود که خودروهای نظامی در همه جایگاه های سوخت سهمیه دارند ولی بجای استفاده از سهمیه، بوسیله خودروی شخصی و بدون نوبت آن را از جایگاه داران دریافت می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*