سفر وزیر کشور به بلوچستان پس از سرکوب مردم در سالگرد جمعه خونین دزاپ

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، احمد وحیدی، وزیر کشور رژیم ایران از طریق فرودگاه شستون (سراوان) وارد استان بلوچستان و سیستان شد.

این اولین سفر یک مقام رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از سرکوب خونین ملت بلوچ در سالگرد کشتار جمعه خونین زاهدان است.

گفتنی است سفر مسئولین نظامی رژیم ایران به استان بلوچستان و سیستان و عزل و نصب مکرر فرماندهان انتظامی در این استان، نشان از سردرگمی رژیم ایران در برابر استقامت ملت بلوچ است.

سفر رادان به استان در آستانه سالگرد کشتار جمعه خونین زاهدان جهت روحیه دادن به نیروهای سرکوبگر، جانشینی فلاحی به عنوان یک نیروی سرکوبگر به جای جلیلیان پس از سالگرد جمعه خونین زاهدان و اکنون سفر وحیدی، همه نشانگر شکست رژیم جمهوری اسلامی ایران در برابر ملتی است که با دستانی خالی هر جمعه برای دادخواهی خون شهدایشان به خیابان می آیند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*