عفو بین‌الملل: هیچ مقامی در قتل غیرقانونی دهها مرد، زن و کودک بلوچ ایران مورد حسابرسی قرار نگرفته است

رسانک/ روز ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل در سالگرد جمعه خونین زاهدان در پستی در شبکه ایکس نوشت: «هیچ مقامی در قتل غیرقانونی دهها مرد، زن و کودک از اقلیت ستمدیده بلوچ ایران در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ مورد حسابرسی قرار نگرفته است.
در سالگرد بزرگ جمعه خونین، ما قربانیان را به یاد می‌آوریم و در کنار هم در پیگیری عدالت می‌ایستیم.

دولتها در سراسر جهان باید مسیرهایی را برای عدالت در سطح بین‌المللی دنبال کنند تا به مصونیت‌های سیستمی برای جنایات متعددی که طبق قوانین بین‌المللی، توسط مقامات رژیم ایران برای سرکوب قیام مرتکب شده‌اند، رسیدگی کنند.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*