آیا سپاه از افراد کم توان ذهنی در بسیج استفاده می کند؟

رسانک/ روز جمعه ٧ مهر ماه ١۴٠٢، در یکی از ویدئوهایی که از سنگ پرانی نیروهای نظامی و بسیجی به سمت مردم نشان داده می‌شود که سپاه و بسیج با کمبود نیرو مواجه شده و از برخی افراد کم توان ذهنی سوءاستفاده کرده است.

آنچه که در این ویدئو مشهود است، نیروهای بسیجی حتی کمربند هم نداشته و رفتارهای عجیب و غریبی از خود به نمایش می‌گذارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*