خبر

ادامه سناریوسازی ها علیه اعتراضات صلح آمیز ملت بلوچ توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، رسانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران، با انتشار خبری غیرواقعی مدعی شدند که “اعضای گروهک ضد انقلاب و حامیان جریان سلطنت …..ادامه خبر