خبر

نامه سرگشاده خانواده مولوی عبدالحمید مرادزهی به نهادهای بین المللی

رسانک/ خانواده مولوی عبدالمجید مرادزهی جهت رسیدگی به وضعیت ایشان توسط نهادهای بین‌المللی نامه ‌ای سرگشاده منتشر کرده‌اند که به شرح زیر می باشد: «سلام‌علیکمبنی آدم اعضای یکدیگرندکه در آفرینش …..ادامه خبر