خبر

سرگردانی مسافران داخلی به دلیل قطع سهمیه سوخت اتوبوس های مسافربری با دستور استاندار  بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، طبق دستور مسئولان استانی، اعم از استاندار و شورای تامین، هیچیک از جایگاه داران مجاز نیستند به جز اتوبوس های محور شلمچه که زائران پاکستانی را به …..ادامه خبر