خبر

تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور توسط نیروهای امنیتی و نظامی در مناطق بازار مشترک و شیرآباد زاهدان

به گزارش رسانک، شامگاه امروز ٨ مهر ماه ١۴٠٢، نیروهای امنیتی و نظامی به سمت مردم معترض در منطقه شیرآباد خیابان پیربخش گاز اشک‌آور پرتاب کرده و در منطقه بازار …..ادامه خبر