خبر

وضعیت نابسامان بهداشتی در شمال شهر زاهدان زیر سایه بی توجهی مسئولین

به گزارش رسانک، وضعیت نابسامان بهداشتی در منطقه شیرآباد، بیست متری دام زندگی بسیاری از ساکنان منطقه را مختل کرده و علیرغم پیگیری مردم، مسئولان شهری هیچگونه اقدامی انجام نمی‌دهند. …..ادامه خبر