خبر

تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دیدار و تجدید بیعت مردم با مولوی عبدالحمید از سوی دفتر ایشان

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ١٩ شهریور ماه ۱۴۰۲، دفتر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه زاهدان بدنبال انتشار فراخوانی مبنی بر دیدار و تجدید بیعت مردم با مولوی عبدالحمید …..ادامه خبر