تخریب مزار عبدالله نارویی یکی از شهدای جمعه خونین دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، مزار “عبدالله نارویی” از شهدای جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، در منطقه لار زاهدان شبانه توسط برخی افراد تخریب شده است.

گفتنی است عبدالله نارویی، فرزند عبدالمجید، متولد ۱۳۷۱، دارای پنج فرزند و فاقد شناسنامه بود. بزرگترین آرزوی وی «شناسنامه» برای فرزندانش بوده است.

لازم به ذکر است که قبلاً نیز مزار محمداقبال نائب زهی و صلاح الدین گمشادزهی از شهدای جمعه خونین زاهدان توسط افراد بسیجی تخریب شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*