گزارشی از اعتراضات ۲۳ دی ماه شهروندان بلوچستان 

رسانک / روز جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، شهروندان بلوچ پس از اقامه نماز جمعه در سه شهر بلوچستان اقدام به تجمع اعتراضی در حمایت از علما و معترضان بازداشت شده و در اعتراض به جمهوری اسلامی کردند.

معترضان زن و مرد در شهرستان های «زاهدان»، «راسک» و «خاش» به طور گسترده به خیابان ها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادند.

بر اساس این گزارش ها، زنان و مردان بلوچ در این اعتراضات شعارهایی چون «امسال سال خونه سید علی سرنگونه»‌، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «آزادی، آزادی، آزادی»، «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری»، «استاندار داعشی نمیخوایم، نمیخوایم»، «خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن» و «هَک ناهک اِنت اداں زندگی سَک اِنت اداں» را علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

گفته می‌شود، عوامل حکومتی با لباس شخصی جهت به انحراف کشیدن اعتراضات در بین مردم بلوچ حضور پیدا کردند که یک تن از آنها در زاهدان توسط مردم دستگیر شده است.

طبق این گزارش، معترضان بلوچ با در دست گرفتن پلاکاردهایی چون «سوختم چون سوختبر بودم، تیر خوردم چون بلوچ بودم»، «بترسید از آن روز که کورد و بلوچ برای شهادت بپاخیزند» اعتراض خود را نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نشان دادند.

معترضان بلوچ هدف این تجمعات را اعتراض به بازداشت های گسترده شهروندان بلوچ در روزهای اخیر، حمایت از مسجد مکی و روحانیون بلوچ اهل سنت که در کنار مردم در جریان اعتراضات ایستادند و اعتراض به جمهوری اسلامی و کشتار در جمعه های خونین زاهدان و خاش و دیگر اقدامات غیرانسانی علی خامنه ای در بلوچستان و ایران عنوان کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*