خبر

“عبدالمالک حملی” شهروند بلوچ بازداشت شده، در معرض خطر صدور احکام سنگین/ عبدالمالک به قرنطینه زندان چابهار منتقل شد 

به گزارش رسانک، عبدالمالک حملی، شهروند بلوچ بازداشت شده و محبوس در زندان چابهار با گذشت دو ماه از زمان بازداشت، در معرض خطر صدور احکام سنگین قرار دارد. بر …..ادامه خبر