خبر

نه به دیکتاتوری

رسانک/ فریاد مردم بلوچستان برای خواسته‌های بحق خود که در طول چهار دهه حکمرانی ننگین جمهوری اسلامی، تضييع شده‌اند. با سقوط دیکتاتور، علی خامنه ای و روی کار آمدن حکومتی …..ادامه خبر