خبر

تداوم اعتراضات در زاهدان

رسانک/ مردم بلوچ در خیابان‌های زاهدان همچنان در حال اعتراض به جمهوری اسلامی ایران هستند.آنها شعارهایی بر علیه جمهوری و استاندار نظامی که به تازگی منصوب شده، شعار سر دادند.