خبر

واکنش دفتر مولوی عبدالحمید به مطلب روزنامه ایران در خصوص وی و مسجد مکی

دفترامام جمعه زاهدان، ادعای روزنامه ایران درباره تحریک معترضان را واهی خواند. دفتر مولوی عبدالحمید در بیانیه ای گفته دست‌اندرکاران روزنامه ایران فراموش کرده‌اند که درجمعه خونین زاهدان (٨ مهرماه …..ادامه خبر