خبر

ایجاد جو شدید امنیتی در زاهدان با محاصره کامل شهر و ایجاد ایست و بازرسی های بی‌شمار جهت جلوگیری از جمعه های اعتراضی

به گزارش رسانک، طی روزهای اخیر دی ماه ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با استقرار نیروهای نظامی در ورودی های اصلی شهر زاهدان و ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی بی‌شمار در تلاش …..ادامه خبر