فرار موش ها از کشتی در حال غرق شدن

می گویند وقتی کشتی در حال غرق شدن است, موش ها هم برای نجات جان خویش از آن فرار می کنند.

این بیان شرایط فعلی و شرح حال حسینعلی شهریاری نماینده اصولگرا و ضد بلوچ مجلس است که صدای قیام “زن، زندگی، آزادی” به گوش او هم رسیده است و در مراسم تودیع و معارفه استاندار نظامی جدید به صراحت می گوید چرا علما و پنج نماینده دیگر مجلس (یعنی اکثریت نمایندگان) این مراسم را تحریم کردند.

اکنون کفگیر نظام به ته دیگ خورده و انقلاب مردم در حال نزدیک شدن به پیروزی است. به چکیده هایی از سخنرانی شهریاری گوش کنید.

ویدیو از مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*