ویدئوهایی دیگر از اعتراضات در زاهدان

رسانک/ امروز جمعه ۹ دی ماه ۱۴۰۱، مردم زاهدان همچون سه ماه گذشته میدان مبارزه را خالی نکرده و علیه جمهوری اسلامی و تمام ارکان های قدرت شعار دادند.

زاهدان به نماد استقامت و مبارزه علیه جمهوری سرکوب و اعدام تبدیل شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*