خاش خروشان به میدان آمده

رسانک/ امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۱، معترضان بلوچ در خاش علیه حکومت به خیابان آمدند.

سپاه جهت شناسایی معترضان و ارزیابی دامنه اعترضات از پهباد استفاده میکند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*