جمعه های اعتراضی در بلوچستان

 رسانک/ امروز جمعه, ۹ دی ۱۴۰۱، معترضان زاهدانی بار دیگر بعد از اقامه نماز جمعه با شعارهای « مرگ بر دیکتاتور » و «مرگ بر سپاهی و بسیجی» به خیابان آمدند.

ملت بلوچ دشمنان خود را به خوبی شناخته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*