بوق ممتد در اعتراض به جمهوری اسلامی در خیابان های زاهدان

رسانک امروز جمعه ۹ دی ماه ۱۴۰۱ ، مردم در چند شهر بلوچستان به خیابان ها آمدند تا بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

رانندگان خودروها نیز با بوق ممتد و مسدود کردن مسیرهای نیروهای سرکوبگر، اعتراض خود را به جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*