اهمیت سخنان مولوی عبدالحمید بعد از تحریم گسترده مراسم معارفه استاندار نظامی بلوچستان 

رسانک/ روز جمعه ٩ دی ماه ١۴٠١، مردم شجاع شهرهای بلوچستان بار دیگر به خیابان ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی ایران شعار سر دادند. 

این تظاهرات یک روز پس از انتصاب استاندار نظامی، پاسدار محمد کرمی برگزار شد و فاصله عمیق مردم بلوچستان را با جمهوری اسلامی نشان داد. از سوی دیگر مردم با شعارهایی علیه استاندار جدید، انزجار خود را نشان دادند. 

مولوی عبدالحمید نیز در خطبه‌های نماز جمعه بار دیگر از ایرانیان معترض حمایت کرد و گفت جمهوری اسلامی بایستی به حقوق همه مردم از جمله بهائیان احترام بگذارد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*