آغاز اعترضات ‌مردم راسک

رسانک/ امروز ۹ دی ماه ۱۴۰۱، مردم سر راسک همچون جمعه های گذشته دست به اعتراضات ضد حکومتی زدند.

مردم راسک در راستا اعتراضات سراسری و نیز نسبت به بازداشت روحانی مردمی این شهر، مولوی عبدالغفار نقشبندر معترض هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*