آغاز اعترضات در زاهدان سه ماه بعد از جمعه خونین

رسانک/ امروز جمعه ۹ دی ماه ۱۴۰۱، با گذشت سه ما از جمعه خونین زاهدان، مردم این شهر بار دیگر به خیابان آمدند.

آنها جمهوری اسلامی و علیه علی خامنه ای شعار می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*