تحریم گسترده مراسم معارفه استاندار نظامی بلوچستان

غیبت روحانیون, سران طوایف و نمایندگان بلوچ استان بلوچستان و سیستان در مراسم معارفه پاسدار محمد کرمی، استاندار جدید و نظامی بلوچستان امشب (پنج شنبه ٨ دی ماه ۱۴۰۱) در نوع خود و در طی چهل و چهار سال گذشته و در همه مراسم معارفه نوزده استاندار قبلی بی سابقه بوده است.

فقط نمایندگان زابلی (حسینعلی شهریاری و حبیب الله دهمرده) در این مراسم نطق ایراد کردند.

حتی یک بلوچ هم در این مراسم به استاندار خوشامد نگفت.

این مراسم نشان داد که گسل عمیقی بین ملت بلوچ و رژیم جمهوری اسلامی ایران بوجود آمده است که با زور اسلحه و زندان رفع شدنی نیست.

در طی قریب به چهل و چهار سال گذشته چنین بایکوت و تحریم از جانب روحانیون, مردم, ریش سفیدها, سران طوایف, دانشگاهیان و حتی نمایندگان بلوچ مجلس بی سابقه بوده است.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*