علل انتصاب پاسدار محمد کرمی فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی جنوب شرق بعنوان استاندار (نظامی) جدید

عبدالستار دوشوکی می گوید این انتصاب استیصال گونه شش دلیل دارد

اول : بلوچستان از منظر امنیتی مهم ترین استان کشور است.

دوم: گسست و جدایی  بی سابقه بین مردم و علما از یک سو و رژیم از سوی دیگر و اینکه نحوه برخورد با علما بخصوص بعد از ربودن مولانا عبدالغفار نقشبندی چگونه باید باشد.

سوم: چالش بزرگ اعتراضات جمعه و مطالبات مردم در شهرهای مختلف

چهارم: درگیری های پراکنده نظامی و ترور مامورین نظام در شهرهای مختلف و خطر درگیری های چریکی از جمله کشته شدن چهار عضو سپاه در سراوان و ترور دو شب پیش دو مامور امنیتی در زاهدان

پنجم: اجرای پروژه آمایش سرزمینی (تغییر جمعیت) در سواحل مکران

ششم: نارضایتی شدید در بین مامورین بلوچ بسیج عشایری وابسته به سپاه بعد از جمعه خونین زاهدان و خاش

لذا حکومت در بلوچستان با یک دست کردن حاکمیت نظامی خود و زور اسلحه و زندان شمشیر را برای مردم بلوچ و علما از رو بسته است و ظاهر و ظاهر سازی دوگانگی تزئینی استاندار سیاسی و مدیریت نظامی ـ سپاهی استان کنار گذاشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*