آزادی دو دانشجوی بلوچ با قید وثیقه 

به گزارش رسانک، روز ۳ دی ماه ۱۴۰۱، دو دانشجوی بلوچ که در تاریخ ۱۲ و ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در چابهار بازداشت شده بودند با وثیقه آزاد شدند.

هویت این دو دانشجوی بلوچ «شهاب ریگی» ۲۲ ساله فرزند محمود دانشجوی رشته مهندسی کشتی سازی و «مهران شهنوازی» دانشجوی رشته شیمی هر دو دانشجویان دانشگاه دریانوری و علوم دریای چابهار هستند.

لازم به ذکر است که در پی اعتراضات و اعتصابات سراسری در بلوچستان بسیاری از شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی در بلوچستان بازداشت شده اند که از سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*