پلاکاردهایی در اعتراض به دیکتاتور ترین دیکتاتور تاریخ

رسانک/ امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۱، مردم شجاع زاهدان همچون سه ماه گذشته خیابان ها را تبدیل به تریبونی برای اعتراض به جمهوری اسلامی کردند.

امروز همچون هفته های گذشته شاهد پیشرو و آگاهانه ترین شعار ها توسط مردم بلوچ علیه حکومت و در حمایت از قیام سراسری مردم ایران بودیم.

شعارها و پلاکاردهایی که در دست جوانان زاهدان است، نشانگر شم و شعور سیاسی بالای آنهاست و ثابت کرده اند که به اهمیت همبستگی و اتحاد برای رسیدن به اهداف خود پی برده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*