نمازگزاران گالیکش در حمایت از مردم بلوچستان

رسانک/ امروز جمعه ۲ دیماه ۱۴۰۱، مردم اهل سنت شهرستان گالیکش بعد از نماز جمعه دست به تجمع زده و  شعارهای اعتراضی سردادند.

مولوی گرگیج امام جمعه این شهر و مردم این شهرستان همواره در کنار و حامی مردم بلوچستان و همه ایران بوده اند و حمایت خود را اعلام کرده اند.

مولوی گورگیج بارها بخاطر حمایت از مردم بلوچستان شدیدترین تهدیدات و فشارها از سوی مراکز امنیتی را به جان خریده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*