لگدمال شدن خامنه ای زیر پای جوانان زاهدان

رسانک/ امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۱، اسم علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی در زیر پای جوانان زاهدان لگدمال شد و خشم مردم را تجربه کرد.

جوانان باهوش زاهدانی در همان روزهای اول انقلاب مقصر همه جنایت ها را شخص علی خامنه ای اعلام و او را مخاطب اصلی شعارهای خود قرار دادند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*