زنان بلوچ در زاهدان خونخواه برادان خود هستند

رسانک/ امروز جمعه ۲ آذر ۱۴۰۱، زنان شجاع بلوچ همچون جمعه های گذشته به خیابان آمدند تا در کنار مردان دادخواه خون برادران خود باشند.

آنها شعار می دهند: «برادر عزیزم، خونتو پس میگیرم»

حضور فعال زنان بلوچ در اعتراضات نوید فردای روشن می دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*