ادامه تظاهرات مردم زاهدان در جو امنیتی

رسانک/ ویدئویی از تظاهرات امروز دوم دی ماه ۱۴۰۱ از مردم زاهدان به دست رسانک رسیده است که در آن صدای شلیک های مکرر شنیده می‌شود.

علیرغم جو امنیتی حاکم در شهر زاهدان مردم به اعتراضات خود ادامه می دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*