مولوی عبدالغفار نقشبندی کجاست؟! 

در این شب سرد و تاریک و طولانی چله یلدا رسم است که خانواده ها آن را در کنار یکدیگر جشن بگیرند. اما امشب در هزاران هزار خانه در ایران و همچنین در بلوچستان عزا است.

یکی از آن خانواده ها, خانواده مولانا عبدالغفار نقشبندی است که با احضار بیدادگاه غیرمشروع روحانیت شیعه در مشهد روانه آن شهر شد. اما بعد از ده روز ناپدیدسازی قهری خبری از وی نیست.

جرم او فقط مثل مولانا کوهی حق گویی و همچنین افشای شجاعانه تجاوز به دختر کودک چابهاری بود و بس.

بیست سال پیش اتفاق مشابهی در شهر کنارک رخ داد که به یک دختر کودک بلوچ تجاوز شد. اما رژیم هیچ اقدامی علیه متجاوز نکرد. مردم تظاهرات مسالمت آمیز کردند و چند نفر بلوچ معترض توسط سپاه کشته شدند.

افشاگر این تجاوز، جوان بلوچ محمد علی آبروان، دستگیر و چند روز بعد در زندان کشته می شود.

متاسفانه این نوع جنایت ها و سرنوشت تلخ افشاگران مسبوق به سابقه است.

به همین دلیل باید هر روز مصرانه جویای سرنوشت مولانا عبدالغفار نقشبندی شد و به رژیم هشدار داد مبادا تاریخ تکرار شود.

وظیفه همه مردم بخصوص روحانیون است که بپرسند: مولانا عبدالغفار نقشبندی کجاست؟ این باید شعار همه مردم و بخصوص نسل جوان در روز جمعه باشد.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*