زنان بیدار بلوچستان 

رسانک/ امروز جمعه ٢۵ آذر ماه ۱۴۰۱ ، خیابان های زاهدان بار دیگر شاهد حضور زنان بلوچ و اعتراض به جمهوری اسلامی بودند. 

این انقلاب متعلق به زنان است، زیرا در طول چهار دهه حکمرانی ننگین جمهوری اسلامی بیشترین ظلم ها را متحمل شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*